تبلیغات
مشاور مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغات - کتاب مشاور بازاریابی

مشاور مدیریت، برند، بازاریابی، فروش و تبلیغات
 
دپارتمان تحقیقات بازاریابی و تبلیغات | مشاوره بازاریابی و فروش

·         تغییر نگرش مشتریان مشاوره

·         معاینه فنی مشتریان مشاوره

·         معاینه سیستم مشتریان مشاوره

·         معاینه مشتریان مشتریان مشاوره

·         معاینه کارکنان مشتریان مشاوره

·         معاینه واحد بازاریابی فروش و تبلیغات مشتریان مشاوره بازاریابی فروش و تبلیغات

·         عارضه یابی اصول تکنیک ها مهارت روش

·         مدل های عارضه یابی مشاوران بازاریابی فروش و تبلیغات

·         گردآوری و پردازش اطلاعات عارضه یابی

·         اصول پاسخگویی به مشتریان مشاوره

·         شیوه رفتار با مشتریان مشاوره

·         رضایت سنجی مشتریان مشاوره

·         نکاتی که در جلسه مشاوره باید رعایت کرد

·         ویژگی های محل مشاوره بازاریابی فروش و تبلیغات

·         تصمیمات اساسی مشاوران بازاریابی فروش وتبلیغات

·         مذاکره مشاوران

·         اصول قبل از جلسه مشاوره

·         اصول حین جلسه مشاوره

·         اصول بعد از جلسه مشاوره

·         تجزیه و تحلیل رفتار مشتریان مشاوره


·         نفوذ مشاوران و تکنیک های نفوذ در مشتریان

·         تاسیس واحدمشاوره بازاریابی

·         شیوه های تعامل مالی با مشتریان مشاوره

·         واحداستراتژیک مشاوره بازاریابی فروش و تبلیغات

·         ارتباط موثرتر با مشتریان مشاوره

·         ایجاد رابطه بین خواسته های مشتریان مشاوره و اجرای فرایندها

·         کنترل رفتار مشتریان مشاوره

·         شناسایی مشتریان مشاور

·         استفاده از تحقیقات بازار و بازاریابی

·         اطلاعاتی که مشتریان مشاوره مخفی می کنند

·         دلایل پنهان کردن اطلاعات توسط مشتریان مشاوره

·         ایجاد پیوند بین واحد های مختلف و مشاوره

·         ایجاد پیوند بین استراتژی و مشتری

·         منشور اخلاقی مشاوران

·         سوگند نامه مشاوران

·         هفت رفتار ضروری مشاوران بازاریابی فروش و تبلیغات

·         مشاوره رابطه ای


·         عوامل روانشناختی مشاوران

·         عوامل اجتماعی و فرهنگی مشاوران

·         نمونه قراردادهای مشاوران بازاریابی فروش و تبلیغات

·         تفاوت ها و شباهت های مشاوران بازاریابی با انواع دیگر مشاوران

·         تفاوت مشاوران اروپایی ژاپنی و آمریکایی

·         تفاوت های نگرش به مشاوره

·         پرسش های مشاوران در جلسات مشاوره

·         خصوصیات یک جلسه مشاوره

·         مذاکرات حرفه ای مشاوران

·         زبان بدن در مشاوران

·         الگو های مشاوران

·         طراحی سیستم اخبار و اطلاع رسانی مشاوران

·         تمایز مشاوران

·         مشاوره مشارکتی

·         بازاریابی مشاوره و خدمات مشاوره

·         جلسات دفاع مشاوران

·         خط مشی های مشاوران مدیریت بازاریابی فروش تبلیغات

·         خط مشی های دفاعی مشاوران

·         مطالعه موردی

·         مشاوره بازاریابی جهانی

·         مشاوره جهت ورود اداره و ماندن در بازارهای جهانی

·         شناخت و پیش بینی بازارهای جهانی

·         مشاوره صادرات و واردات

·         مشاوره خطوط تولید

·         مشاوران فعالیت های پیشبردی

·         مشاوره تبلیغات

·         مشاوره اهداف تبلیغات

·         مشاوره رسانه های تبلیغاتی

·         مشاوره روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی

·         مشاوره قیمت گذاری

·         مشاوره موسسات خدماتی

·         مشاوره برند و نام و نشان تجاری

·         مشاوره کانال های توزیع

·         مشاوره بازاریابان

·         مشاوره کارکنان فروش

·         مشاوره حقوق و مزایای کارکنان فروش

·         مشاوره انگیزه

·         مشاور فروش مویرگی

·         مشاوره کارکنان فروش و بازاریابی

·         مشاوره پارتیزانی و چریکی

·         مشاوران خلاق ویژگی های خصوصیات اصول مهارت و فرایندها

·         تکنیک های خلاق در مشاوره بازاریابی فروش و تبلیغات

·         گروه کانون در مشاوره مشتریان

·         تشکیل کمیته های مختلف برای مشتریان

·         جلسات آموزشی مشاوران

·         دستور کار مشاوران بازاریابی فروش تبلیغات

·         اثربخشی مشاوره بازاریابی

·         مشاوران مدیریت بازاریابی فروش و تبلیغات موفق دنیا

·         مشاوره بازاریابی در 30 روز برای مشتریان خاص

·         دلایل ترک مشاوران

·         نقش مشاوره در بحران ها

·         مشاوره در شرایط سخت بازار

·         ویژگی های مشاوران حرفه ای

·         نمونه فرم های بازدید مشاوران

برچسب ها: • مشاوره تبلیغات • مشاوره اهداف تبلیغات • مشاوره رسانه های تبلیغاتی • مشاوره روابط عمومی و برنامه ها و سیاست های روابط عمومی • مشاوره قیمت گذاری • مشاوره موسسات خدماتی • مشاوره برند و نام و نشان تجاری • مشاوره کانال های توزیع • مشاوره بازاریابان • مشاوره کارکنان فروش • مشاوره حقوق و مزایای کارکنان فروش • مشاوره انگیزه • مشاور فروش مویرگی • مشاوره کارکنان فروش و بازاریابی • مشاوره پارتیزانی و چریکی،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مهر 1391 توسط www.khooyeh.com khooyeh.ir
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ است | :